Národný register darcov kostnej drene SR:

Národný register darcov kostnej drene SR
Logo

Prečo sa stať darcom krvotvorných buniek?

Jednou z absolútnych podmienok úspechu transplantácie krvotvorných buniek je zhoda v tzv. tkanivových antigénoch darcu a príjemcu. Tieto antigény sa označujú ako HLA – antigény ( human leucocyte antigens) a vyšetrujú sa na bielych krvinkách z odobratej vzorky krvi. Najväčšia zhoda v tkanivových antigénoch sa zvyčajne nachádza medzi rodinnými príslušníkmi, najmä súrodencami, kde je 25% pravdepodobnosť nájdenia vhodného darcu. Pre ostatných pacientov je jediná nádej získať vhodného darcu krvotvorných buniek medzi nepríbuzenskými darcami. Keďže medzi nepríbuznými ľuďmi je obrovské množstvo kombinácií tkanivových antigénov, pravdepodobnosť nájsť vhodného darcu je pomerne malá. Nádej pre pacienta sa zvyšuje pri možnosti vyhľadania darcu v tzv. registroch darcov krvotvorných buniek. V súčasnosti už v mnohých štátoch sveta existujú národné registre, ktoré vedú databázu darcov krvotvorných buniek v danej krajine. V Slovenskej republike pôsobí Národný register darcov kostnej drene pri Klinike hematológie a transfuziológie Univerzitnej nemocnice v Bratislave Petržalke. Jeho súčasťou je HLA laboratórium, kde sa vyšetrujú okrem pacientov aj možní darcovia krvotvorných buniek. Register vedie databázu darcov a zároveň intenzívne spolupracuje s registrami ostatných štátov pri vyhľadaní vhodného darcu pre konkrétneho pacienta. Aby sa zvýšila šanca nájsť HLA - zhodného darcu, národné registre jednotlivých krajín sú prepojené do medzinárodnej siete registrov, čo umožňuje nájsť darcu krvotvorných buniek pre pacienta aj v inej krajine. Náklady na vyšetrenie tkanivových antigénov sú veľmi vysoké a tým stúpa aj cena za vyhľadanie darcu v medzinárodnom registri. Preto je vhodnejšie začať hľadať darcu v národnom registri a v prípade neúspechu aktivovať vyhľadávanie v zahraničí. Našim cieľom je vytvoriť čo najväčšiu databázu dobrovoľných darcov krvotvorných buniek pre pravdepodobnosť ich použitia v budúcnosti pre našich a aj pre zahraničných pacientov.