Národný register darcov kostnej drene SR:

Národný register darcov kostnej drene SR
Logo

Kontaktné informácie

Národný register darcov kostnej drene SR
Antolská 11
Bratislava 851 07
Nájdete nás: 2. poschodie (vľavo) nad bufetom - pavilón B, číslo dverí 214
Telefón: 02 / 6867 3588
Email: infopredarcovkostnejdrene@gmail.com alebo info@registerdarcovkostnejdrene.sk

Registrácia darcov: priamo na našom pracovisku - každý pracovný deň od 07:30 do 15:00, ONLINE, priamo na pracoviskách NTS pri darovaní krvi.