Národný register darcov kostnej drene SR:

Národný register darcov kostnej drene SR
Logo

Kto sa môže stať dobrovoľným darcom krvotvorných buniek?

Dobrovoľným darcom krvotvorných buniek sa môže stať každý zdravý človek. Mal by spĺňať nasledovné požiadavky (podrobnejšie viď Kritériá pre dobrovoľných darcov krvotvorných buniek):

  • Vek 18-45 rokov
  • váha viac ako 50 kg
  • Nesmie mať žltačku typu B, C
  • Musí byť HIV negatívny
  • Nemal by v minulosti prekonať TBC
  • Nemal by trpieť na ochorenia srdca a ciev, prieduškovú astmu alebo iné vážnejšie chronické alebo autoimunitné ochorenia (napr. autoimunitné ochorenie štítnej žľazy, psoriáza...)