Národný register darcov kostnej drene SR:

Národný register darcov kostnej drene SR
Logo

Občianske združenie na podporu Národného registra darcov kostnej drene

Občianske združenie finančne podporuje Národný register darcov kostnej drene – laboratórne vyšetrenia darcov, diagnostické sety potrebné na DNA typizáciu, prostriedky zabezpečujúce chod registra ( špeciálny počítačový program registra na vyhľadávanie darcov pre pacientov zo Slovenska aj celého sveta, vedenie a aktualizácia databázy darcov v registri). Dôležité je investovať aj do osvety a náboru nových dobrovoľníkov do registra ( najmä medzi mladými ľuďmi) prostredníctvom letákov, informácií v tlači a médiách.

Adresa: Klinika hematológie a transfuziológie LFUK, SZU a UNB
Antolská 11, 851 07 Bratislava
IČO: 42133106
DIČ: 2022618422
Štatutárny zástupca: RNDr. Mária Kušíková
Číslo účtu a bankové spojenie: 2622766640 / 1100
Telefón: 02 / 6867 3588, 02 / 6381 3442
Fax: 02 / 6381 3442
Email: skbmdr@pe.unb.sk