Národný register darcov kostnej drene SR:

Národný register darcov kostnej drene SR
Logo

2% z dane

Obraciame sa na Vás s prosbou poukázať 2 % z Vašich daní v prospech nášho Občianskeho združenia na podporu Národného registra darcov kostnej drene,  a tak podporiť našu snahu o zvýšenie počtu registrovaných dobrovoľných darcov krvotvorných buniek a tiež vylepšenie laboratórneho a technického vybavenia Národného registra darcov kostnej drene.

Potrebné informácie a tlačivá nájdete na stránke rozhodni.sk.

 

So zvyšujúcim sa počtom dobrovoľných darcov evidovaných v našom registri sa zvyšuje aj šanca na život pre pacientov s onkohematologickými ochoreniami.
Pre napĺňanie poslania nášho Občianskeho združenia je potrebná nielen profesionalita a presvedčenie našich pracovníkov, ale aj priazeň verejnosti -  jednotlivcov, organizácii a firiem.
 
Pridajte sa k nám a venujte  2 %  z Vašich daní Občianskému združeniu na podporu Národného registra darcov kostnej drene.
 
Ďakujeme!
 
Údaje potrebné na poukázanie 2% z daní:

Názov organizácie: Občianske združenie na podporu Národného registra darcov kostnej drene

Adresa organizácie: Antolská 11, 851 07 Bratislava

IČO:                      42133106

DIČ:                      2022618422

Číslo účtu a bank. spojenie: 2622766640 / 1100