Národný register darcov kostnej drene SR:

Národný register darcov kostnej drene SR
Logo

 

Je rozdiel medzi darovaním krvi a darovaním krvotvorných kmeňových buniek. Darca krvi daruje svoju krv ihneď, no darca kmeňových krvotvorných buniek je po vstupných vyšetreniach (odber jednej skúmavky krvi alebo slín + vyplnenie a podpísanie prihlášky) zaradený do databázy, kde čaká, či sa objaví nejaký (náš, alebo aj zahraničný) pacient, s ktorým má zhodné transplantačné znaky. Až potom ho národný register opäť osloví, dorobia sa podrobnejšie vyšetrenia na potvrdenie zhody a samozrejme vyšetrí sa aktuálny zdravotný stav darcu. Až potom môže dôjsť k samotnému darovaniu krvotvorných buniek. Spôsob darovania si darca vyberá sám.

Ako prebieha darovanie krvotvorných buniek?

 1. Separácia PKB Určí a naplánuje sa termín odberu krvotvorných buniek. Podľa možností sa snažíme prispôsobiť darcovi - v závislosti od klinického stavu pacienta.
   
 2. Darca absolvuje nevyhnutné vyšetrenia, ktoré majú za úlohu preveriť jeho zdravotný stav a minimalizovať tak riziko možných nežiaducich účinkov pri odbere ako aj riziko prenosu infekčných ochorení na príjemcu transplantátu. Ide o odber krvi na laboratórne vyšetrenia, rtg hrudníka, ekg...
   
 3. Ak sú testy v poriadku, pristúpime k samotnému odberu buď periférnych kmeňových krvotvorných buniek (PKB) alebo kostnej drene (KD). Spôsob odberu závisí od preferencie darcu a požiadaviek transplantačného centra. V súčasnosti používame častejšie PKB.
   
 4. Pred odberom PKB je potrebná stimulácia kostnej drene tzv. granulocyty stimulujúcim faktorom (G-CSF). Bežne sa nachádza aj v našom organizme v malom množstve a ovplyvňuje tvorbu krviniek v kostnej dreni. Pri získaní dostatočného množstva PKB je potrebné zvýšiť je množstvo v krvi, aby sa PKB uvoľnili do krvi. G-CSF sa podáva podkožnou injekciou 1xdenne v priebehu 4 až 5 dní. Podávanie je veľmi jednoduché - zvládne to poučená osoba alebo darca chodí na injekciu do ambulancie. V tomto období môže darca mať mierne zvýšenú teplotu, mať trošku bolesti v kostiach a môže sa cítiť malátny. Tieto ťažkosti sú dočasné a zmierňuje ich napr. paracetamol. Na 5.deň prebieha samotný odber PKB.
   
 5. Odber PKB prebieha na krvinkovom separátore po podpísaní informovaného súhlasu a poučení o procedúre. Robíme ho väčšinou ambulantne. Do žily sa zavedie ihla spojená s jednorázovou odberovou súpravou, ktorá prečerpáva krv cez separátor. Pomocou neho získavame PKB z krvi darcu. Ostatná krv sa vracia späť do krvného obehu darcu. Odber trvá asi 5 hodín. Počas odberu treba pokojne ležať, môžete piť tekutiny aj jesť, a pozerať TV. Najčastejšími komplikáciami pri odbere býva bolesť v mieste vpichu, tŕpnutie rúk a zmeny tlaku krvi. Tieto ťažkosti sú prechodné a po odbere ustúpia a vymiznú. O pár dní (alebo aj na ďalší deň podľa toho ako sa cítite) sa môžete vrátiť späť do práce a bežného života. Podrobnejšie o odbere a separátore sa dozviete osobne na našom pracovisku, kde sa môžete na prístroj aj pozrieť.
   
 6. Separátor Cobe Spectra a odber PKB Odber kostnej drene na účel transplantácie sa v súčasnosti robí menej často ako odber PKB. Kostná dreň sa získava z lopaty bedrovej kosti v krátkej celkovej narkóze opakovanými vpichmi a nasávaním dreňovej krvi do odberového vaku. Odber teda prebieha na operačnej sále. Darca počas odberu necíti bolesť, keďže je v narkóze. Po odbere a po odoznení účinku anestézy cíti darca miernu bolestivosť v mieste odberu a môže byť ešte slabý. Pred odberom kostnej drene je potrebné interné predoperačné vyšetrenie.
   
 7. Po získaní dostatočne výťažného štepu PKB alebo KD sa tento podáva pacientovi, ktorý je hospitalizovaný na Transplantačnej jednotke kostnej drene. Transplantát sa podáva do veľkej žily formou transfúzie.
   
 8. Darovanie je anonymné a bezplatné. Kontakt s pacientom je možný jedine prostredníctvom korešpondencie cestou Národného registra darcov kostnej drene. Osobný kontakt je možný až po 2 rokoch od transplantácie, ak s tým súhlasia obe strany.

Toto je len stručné zhrnutie najdôležitejších bodov. Ak máte ďalšie otázky, radi na ne odpovieme prostredníctvom kontaktných údajov Národného registra darcov kostnej drene.