Národný register darcov kostnej drene SR:

Národný register darcov kostnej drene SR
Logo

Kto sa môže stať dobrovoľným darcom krvotvorných buniek?

Dobrovoľným darcom krvotvorných buniek sa môže stať každý zdravý človek. Mal by spĺňať nasledovné požiadavky (podrobnejšie viď Kritériá pre dobrovoľných darcov krvotvorných buniek):

  • Vek 18-45 rokov
  • Nesmie mať žltačku typu A, B, C
  • Musí byť HIV negatívny
  • Nemal by v minulosti prekonať TBC
  • Nemal by trpieť na ochorenia srdca a ciev, prieduškovú astmu alebo iné vážnejšie chronické ochorenia
  • Nemal by v poslednom roku prekonať boreliózu a infekčnú mononukleózu
  • Nesmie mať akútne infekčné ochorenie
  • Ženy v reprodukčnom veku by mali byť viac ako 1 rok po pôrode a v dobe darovania nebyť tehotné

Najdôležitejším vyšetrením je vyšetrenie vzorky krvi odobratej bežným spôsobom ako pri odbere krvi. Táto vzorka sa vyšetrí v HLA laboratóriu skúseným tímom pracovníkov a určia sa HLA znaky metódou serológie a molekulovej analýzy. Výsledky vyšetrenia sa potom uložia do počítačového systému Národného registra darcov kostnej drene, kde sa uchovajú v prísnej tajnosti. Ak sa v budúcnosti objaví chorý človek, pre ktorého je jediným spôsobom vyliečenia transplantácia krvotvorných buniek a nemá vhodného súrodeneckého darcu, pristúpi sa k vyhľadávaniu vhodného darcu v registri. Ak sa v jeho databáze nájde potencionálne zhodný nepríbuzenský darca, predvolá sa na ďalšie vyšetrenie krvi, ktorým sa určí úplná zhoda medzi ním a pacientom. V registri môže byť darca zaradený mnoho rokov bez toho, aby sa našiel s ním zhodný pacient. Avšak s počtom dobrovoľných darcov v databáze registra stúpa aj nádej nájsť nepríbuzenského darcu pre nevyliečiteľne chorých ľudí nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.