Národný register darcov kostnej drene SR:

Národný register darcov kostnej drene SR
Logo

Kritériá pre dobrovoľných darcov krvotvorných buniek pri evidencii do registra


Darcom krvotvorných buniek (KB) môže byť:
 • každý zdravý človek vo veku 18-45 rokov, čo je vstupný vek darcu na zaradenie do databázy. Darovať môže do dovŕšenia 60 rokov, potom je automaticky z databázy vymazaný
 • človek, ktorý neprekonal alebo netrpí závažnejším ochorením, kedy by odber krvotvorných buniek mohol ohroziť jeho zdravie. Obvykle ide o dlhodobé ochorenia, ktoré vyžadujú podávanie liekov alebo záchvatové stavy s poruchami vedomia.
 • človek, ktorý nie je závislý na alkohole a drogách a drogy neužíval ani v minulosti

Trvale nemôžete darovať KB v prípade:

 • pozitivity testov na AIDS (HIV), žltačku typu B alebo C
 • návyku na vnútrožilové alebo vnútrosvalové podávanie drog
 • promiskuitného spôsobu života s častým striedaním sexuálnych partnerov
 • poskytovania sexuálnych služieb
 • nepredpísaného užívania anabolických steroidov a hormónov
 • liečby poruchy zrážania krvi krvnými prípravkami (napr.: hemofília)

Dočasne nemôžete darovať KB v prípade:

 • návštevy oblasti s endemickým výskytom malárie v posledných 6 mesiacoch alebo po prekonanej malárii
 • kvapavky alebo inej pohlavnej choroby v posledných 12 mesiacoch
 • pobytu v oblastiach s vysokým výskytom AIDS alebo hepatitídy posledných 12 mesiacov
 • pobytu v oblastiach s výskytom vtáčej chrípky za posledný mesiac
 • sexuálneho správania, ktoré Vás vystavuje riziku získania závažných infekčných ochorení prenášaných krvou (posledných 12 mesiacov intímny kontakt s osobou, ktorá spĺňa kritérií trvalého vylúčenia)
 • absolvovania niektorých úkonov (operácia, endoskopia, katetrizácia ciev, transfúzia krvi, tetovanie, piercing, aplikácia náušníc, akupunktúra) v posledných 6 mesiacoch
 • alergického ochorenia, ak máte ťažkosti alebo užívate lieky


Vek a telesná hmotnosť darcu

Vek od 18 do 45 rokov
Telesná hmotnosť ≥ 50 kg