Národný register darcov kostnej drene SR:

Národný register darcov kostnej drene SR
Logo

 

Vitajte na našich stránkach!

 

Pre napĺňanie poslania nášho

Občianskeho združenia je potrebná

nielen profesionalita a presvedčenie

našich pracovníkov, ale aj priazeň

jednotlivcov, organizácii a firiem

v našej krajine.

 

Pridajte sa k nám a venujte nám 2 %

 

Ďakujeme!