Národný register darcov kostnej drene SR:

Národný register darcov kostnej drene SR
Logo

 

 

Vitajte na našich stránkach!

 

Národný register darcov kostnej drene vznikol na Klinike hematológie a transfuziológie v Bratislave v roku 1995. Je členom medzinárodnej organizácie darcov kostnej drene - World Marrow Donor Association (WMDA). V HLA laboratóriu, ktoré je jeho súčasťou, sa vyšetrujú transplantačné znaky pacientov, ich rodín a dobrovoľníkov s cieľom nájsť vhodného darcu na transplantáciu. Ide o chorých na leukémiu, lymfóm, myelodysplastický syndróm, mnohopočetný myelóm a iné závažné choroby krvotvorby neliečiteľné iným spôsobom. Nie každému pacientovi sme schopní nájsť HLA zhodného darcu v rámci rodiny. Pravdepodobnosť je žiaľ z genetických dôvodov približne len 25%. Register preto zabezpečuje vyhľadávanie nepríbuzných darcov krvotvorných buniek pre detských a dospelých pacientov doma aj v zahraničí. Národný register darcov kostnej drene je napojený na medzinárodnú sieť registrov celého sveta a je schopný v prípade potreby nájsť darcu medzi takmer 40 miliónmi dobrovoľníkov a zabezpečiť dovoz transplantátu. V súčasnosti je v databáze registra evidovaných takmer 22.000 darcov. Záujemcov o zaradenie do registra pribúda, čo nás veľmi teší. Problémom však ostáva vysoká cena laboratórneho vyšetrenia darcov. Preto sme založili Občianske združenie na podporu Národného registra darcov kostnej drene, ktoré finančne podporuje register, najmä kúpou diagnostických setov, ale aj prístrojového vybavenia, ktoré uľahčuje a urýchľuje vyšetrenia darcov.